Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci obecného zastupiteľstva

starosta obce

Ing. Tibor Čičmanec

Ing. Tibor Čičmanec

Tel: 046/5471 710

Mobil: 0904 103 917

E-mail: chrenovec@slovanet.sk tibor.cicmanec@chrenovec.sk


 

 

 

zástupca starostu obce

Mgr. Beata Čičmancová

Adresa: Chrenovec-Brusno 243

zástupca starostu obce
predseda Komisie školstva a kultúry
člen Sociálnej komisie,komisie na ochranu verejného poriadku a
riešenia sťažností
člen Finančnej a ekonomickej činnosti
člen Komisie na ochranu verejného záujmu
člen krízového štábu obce
sobášiaci

Politická príslušnosť: nezávislý


 

 

 

poslanec OZ

Ľuboš Belák

Adresa: Chrenovec-Brusno 580

predseda Komisie športu a rozvoja mládeže
člen Komisie výstavby, územného rozvoja obce a životného prostredia
člen Sociálnej komisie, komisie na ochranu verejného poriadku a riešenia sťažností
člen krízového štábu obce

Politická príslušnosť: nezávislý s podporou SMER-SD


 

Ing. Dušan Homola

Adresa: Chrenovec-Brusno 551

predseda Komisie výstavby, územného rozvoja obce a životného prostredia
člen Sociálnej komisie, komisie na ochranu verejného poriadku a riešenia sťažností
člen Komisie športu a rozvoja mládeže
člen krízového štábu obce
sobášiaci
zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v Z. N. P.

Politická príslušnosť: nezávislý


 

Ján Máček

Adresa: Chrenovec-Brusno 680/1

predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
člen Sociálnej komisie, komisie na ochranu verejného poriadku a riešenia sťažností
člen krízového štábu obce

Politická príslušnosť: nezávislý s podporou SMER-SD


 

Mgr. Denisa Madajová

Adresa: Chrenovec-Brusno 627

člen Komisie na ochranu verejného záujmu
člen Sociálnej komisie, komisie na ochranu verejného poriadku a riešenia sťažností
člen Komisie školstva a kultúry
člen krízového štábu obce

Politická príslušnosť: nezávislý s podporou SMER-SD


 

Ing. Stanislav Paulík

Adresa: Chrenovec-Brusno 485

predseda Finančnej a ekonomickej komisie
člen krízového štábu obce

Politická príslušnosť: nezávislý


 

Milan Trgiňa

Adresa: Chrenovec-Brusno 682

predseda Sociálnej komisie, komisie na ochranu verejného poriadku a riešenia sťažností
člen Komisie výstavby, územného rozvoja obce a životného prostredia
člen Komisie športu a rozvoja mládeže
člen krízového štábu obce

Politická príslušnosť: nezávislý s podporou SMER-SD


 

 

 
Rokovací poriadok OZ obce Chrenovec-Brusno
 Rokovací poriadok OZ obce Chrenovec-Brusno.pdf (577.2 kB) (577.2 kB)

 
Z Á S A D Y Odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva, členov obecnej rady, zástupcu starostu a občanov obce Chrenovec-Brusno
 Zásady odmeňovania poslanco, členov komisií OZ ... obce Chrenovec-Brusno.pdf (194.4 kB) (194.4 kB)

 
Obvod č. 1 - Mgr. Beata Čičmancová
 obvod_c._1_-_mgr._beata_cicmancova.rtf (37.7 kB) (37.7 kB)

 
Obvod č. 2 - Ján Máček
 obvod_c._2_-_jan_macek.rtf (38.2 kB) (38.2 kB)

 
Obvod č. 3 - Mgr. Denisa Madajová
 obvod_c._3._-mgr_denisa_madajova.rtf (44.2 kB) (44.2 kB)

 
Obvod č. 4 - Milan Trgiňa
 obvod_c._4_-_milan_trgina.rtf (36.8 kB) (36.8 kB)

 
Obvod č. 5 - Ing. Dušan Homola
 obvod_c._5_-_ing._dusan_homola.rtf (36.6 kB) (36.6 kB)

 
Obvod č. 6 - Ľuboš Belák
 obvod_c._6_-_lubos_belak.rtf (37.8 kB) (37.8 kB)

 
Obvod č. 7 - Ing. Stanislav Paulík
 obvod_c._7_-_ing_stanislav_paulik.rtf (39.7 kB) (39.7 kB)

 


Úvodná stránka