Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do materskej škole-01.05.2017-05.05.2017Vytlačiť
 

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ v Chrenovci-Brusne

oznamuje, že

Zápis detí do materskej školy

na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch

01. 05. – 05.05. 2017 v čase od 8.00 do 16.00 hod.

 

Prihlášku každý dostane u zástupkyni riaditeľa v MŠ.

 

KRITÉRIA PRIJATIA - pri vyššom počte prihlásených detí sa prednostne prijímajú:

 

- deti s odloženou školskou dochádzkou

- deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

- deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku

 

- deti, ktoré z kapacitných dôvodov neboli prijaté do MŠ v predchádzajúcom šk. roku a ktorých rodičia opätovne potvrdia svoj záujem o prijatie i v nasledujúcom školskom roku

- deti s trvalým pobytom v obci Chrenovec-Brusno, podľa dátumu narodenia

- deti mladšie ako 3 roky (2 ročné), prijímame spravidla pri požiadavke s nástupom do MŠ k septembru

- deti mladšie ako 3 roky s požadovaným neskorším nástupom do MŠ prijímame len v prípade nezaplnenia kapacity MŠ k septembru

 

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa

do materskej školy oznámi zástupkyňa riaditeľa školy do 30. júna 2017.

 

 

Čo Vám ponúka naša materská škola:

 

  • 100% kvalifikovanosť pedagogického kolektívu
  • Školský vzdelávací program: Daj Boh šťastia tejto zemi“, vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom
  • bezpečné prostredie s primeraným materiálnym vybavením
  • množstvo interných a externých aktivít pre deti
  • možnosť navštevovať pobočku ZUŠ Handlová s hudobným, výtvarným a tanečným odborom priamo v budove ZŠ s MŠ
  • výučbu Aj pre MŠ kvalifikovanou učiteľkou cudzieho jazyka priamo v MŠ
  • odbornú logopedickú starostlivosť poskytujúcu špeciálnym pedagógom, logopédom
  • možnosť navštevovať futbalovú prípravku v ZŠ

 

Vážení rodičia,

Vaše rozhodnutie zapísať svoje dieťa v našej materskej škole je pre nás odmenou za vykonanú prácu v prospech detí predškolského veku.

 

Telefón: 0908 426 603

E-mail: mschrenovec@gmail.com

 


 
 


Úvodná stránka