Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci obecného zastupiteľstva

starosta obce

Ing. Tibor Čičmanec

Ing. Tibor Čičmanec

Tel: 046/5471 710

Mobil: 0904 103 917

E-mail: chrenovec@slovanet.sk tibor.cicmanec@chrenovec.sk


 

 

 

zástupca starostu obce

Ing. Andrea Folentová

Adresa: Chrenovec-Brusno 365

zástupca starostu obce
predsedkyňa Finančnej komisie, členka Sociálnej komisie a komisie na ochranu verejného poriadku, zástupkyňa predsedu Krízového štábu obce, sobášiaca

Obvodč.3


 

poslanec OZ

 

Lucia Babeľová

Adresa: Chrenovec-Brusno 607

členka Finančnej komisie, Komisie školstva, kultúry a športu, Komisie na ochranu verejného záujmu, Sociálnej komisie a komisie na ochranu verejného poriadku, členka Krízového štábu obce pre evakuáciu, sobášiaca

Obvod č.4


 

Karína Balášková

Adresa: Chrenovec-Brusno 376

predsedkyňa Komisie školstva, kultúry a športu, členka Komisie na ochranu verejného záujmu, Sociálnej komisie a komisie na ochranu verejného poriadku, členka Krízového štábu obce pre zásobovanie, sobášiaca

Obvod č.2


 

Bc. Katarína Čampišová

Adresa: Chrenovec-Brusno 228

členka Komisie školstva, kultúry a športu, Komisie na ochranu verejného záujmu, Sociálnej komisie a komisie na ochranu verejného poriadku, členka Krízového štábu obce pre ukrytie, sobášiaca

zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Obvod č.1


 

Miroslava Gašpieriková

Adresa: Chrenovec-Brusno 569

členka Komisie školstva, kultúry a športu, Sociálnej komisie a komisie na ochranu verejného poriadku, členka Krízového štábu obce pre zásahy, sobášiaca

Obvod č.5


 

Stanislava Matiašková

Adresa: Chrenovec-Brusno 638

predsedkyňa Komisie a ochranu verejného záujmu, členka Komisie výstavby, územného rozvoja obce a životného prostredia, Komisie školstva, kultúry a športu, Sociálnej komisie a komisie na ochranu verejného poriadku, členka Krízového štábu obce, sobášiaca

Obvod č.7


 

Jana Podolcová

Adresa: Chrenovec-Brusno 541

predsedkyňa Komisie výstavby, územného rozvoja obce a životného prostredia, členka Komisie školstva, kultúry a športu, Sociálnej komisie a komisie na ochranu verejného poriadku, členka Krízového štábu obce, sobášiaca

Obvod č.6


 


Úvodná stránka