Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný

Mgr. Mária Dányiová
MsÚ Handlová, prízemie č.d. 10
tel: 00421/46/ 519 25 40, 547 74 75


 

   Spoločný stavebný úrad bol vytvorený pre zjednodušenie vybavovania a spracovania agendy.


Spoločný stavebný úrad zabezpečuje:

- činnosť, podklady pre rozhodnutia a kontrolu v oblasti stavebného konania
- dodržiavanie stavebného zákona
- vykonávanie štátneho dozoru v oblasti životného prostredia vo všetkých výrobných odvetviach včítane navrhovania postupov a opatrení na odstraňovanie nedostatkov
- územné konania a vydávanie územného rozhodnutia
- povoľovanie zmeny právoplatného rozhodnutia
- vydávanie stavebných povolení
- povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením
- rozhodovanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia
- povoľovanie terénnych úprav
- vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby
- vydávanie rozhodnutia dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky
- povoľovanie zmeny v užívaní stavby , nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav
- nariaďovanie nevyhnutných úprav na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách
- dodatočné povoľovanie stavby a ich zmeny a terénne úpravy
- prejednávanie priestupkov fyzických osôb a ukladanie sankcií
- prejednávanie správnych deliktov právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcií
- vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
- zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dozoru
- odstraňovanie stavieb


 

Podateľňa pre spoločný stavebný úrad


Andrea Horváthová
MsÚ Handlová, prízemie č.d. 11
tel: 00421/46/ 519 25 30

Podateľňa pre stavebný úrad zabezpečuje:

- vykonávanie územného konania a vydávanie územného rozhodnutia
- povoľovanie zmeny stavby pred jej dokončením
- rozhodovanie o predĺžení stavebného povolenia
- povoľovanie terénnych úprav
- vedenie kolaudačného konania a vydávanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, predčasné užívanie stavby
- vydávanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydávanie súhlasu na začatie prevádzky
- povoľovanie zmeny v užívaní stavby
- nariaďovanie údržby stavby a terénnych úprav
- vyvlastňovanie konania
- zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu
- odstraňovanie stavieb


 


Úvodná stránka