Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci obecného zastupiteľstva

starosta obce

Ing. Tibor Čičmanec

Ing. Tibor Čičmanec

Tel: 046/5471 710

Mobil: 0904 103 917

E-mail: chrenovec@slovanet.sk tibor.cicmanec@chrenovec.sk


 

 

 

zástupca starostu obce

Ing. Andrea Folentová

Adresa: Chrenovec-Brusno 365

zástupca starostu obce


 

 

 

poslanec OZ

Lucia Babeľová

Adresa: Chrenovec-Brusno 607 

Karína Balášková

Adresa: Chrenovec-Brusno 376
 

Bc. Katarína Čampišová

Adresa: Chrenovec-Brusno 228

zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.


 

Miroslava Gašpieriková

Adresa: Chrenovec-Brusno 569 

Stanislava Matiašková

Adresa: Chrenovec-Brusno 638


 

Jana Podolcová

Adresa: Chrenovec-Brusno 541 

 

 
Rokovací poriadok OZ obce Chrenovec-Brusno
 Rokovací poriadok OZ obce Chrenovec-Brusno.pdf (577.2 kB) (577.2 kB)

 
Z Á S A D Y Odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva, členov obecnej rady, zástupcu starostu a občanov obce Chrenovec-Brusno
 Zásady odmeňovania poslanco, členov komisií OZ ... obce Chrenovec-Brusno.pdf (194.4 kB) (194.4 kB)

 


Úvodná stránka