Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

FSk Hájiček

     DFSk Hájiček z Chrenovca-Brusna vznikla v roku 1979. Za obdobie svojej činnosti sa vypracovala medzi  najznámejších  predstaviteľov  folklórneho hnutia v regióne Horná Nitra. Hlavne v poslednom období absolvovala skupina množstvo vystúpení – od najväčších celoslovenských festivalov (Východná, Detva, Myjava), až   po   rôzne   regionálne   a   miestne   podujatia.  Viackrát   sa   zúčastnila   i celoslovenských prehliadok – Nositelia tradícií (v roku 1991 v Žiline s pásmom „Vyplácanie   valacha   a   mládenecká   zábava   na  Štefana“  a  v  roku  2000  v Rimavskej Sobote s pásmom „Na mlynskom moste“) a Celoslovenskej prehliadky speváckych skupín (v roku 1997 v Krompachoch s pásmom „Vianočné koledy Gašpara Drozda“).

    Svoju  obec,  región  Horná  Nitra,  ale i Slovensko skupina reprezentovala aj v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Česko, Francúzsko, Švajčiarsko, Srbsko, Ukrajina, Chorvátsko, Nemecko, Belgicko, Rakúsko).

    Repertoár skupiny tvorí 23 scénických programov, v ktorých je spracované prakticky celé ročné a väčšina rodinného zvykoslovia. Scenáre týchto programov sú vypracované na základe podrobného výskumu vlastnej obce a susedných obcí  v  handlovskej  doline.  Z  repertoáru   folklórnej   skupiny   sú  významné a najznámejšie  vianočné  koledy  a  pastorely  zo  zbierky  miestneho  učiteľa a organistu Gašpara Drozda zo začiatku 19. storočia, na základe ktorých vznikla   pieseň   „Daj   Boh   šťastia   tejto   zemi“,   ktorá   sa   stala    jednou z najspievanejších piesní v predvianočnom a vianočnom období na Slovensku. 


    Silnou stránkou folklórnej skupiny sú mužské spevy. Historické, regrútske, vojenské, mládenecké, poľné, valaské, bačovské, gazdovské a vianočné spevy sú originálne, svojim spôsobom jedinečné a práve tie tvoria najsilnejšiu stránku pri vystúpeniach Hájička.


    Originálnou na Slovensku sa skupina stala vďaka využívaniu signálnych nástrojov - pastierskych trúb alebo trombít, ktoré si skupina vďaka zručnosti svojich členov vyrába a zadovažuje sama. Tieto staré signálne nástroje dokážu niektorí členovia povýšiť na hudobné nástroje a piesne s týmito nástrojmi sú originálne a vhodne dotvárajú kolorit vystúpení folklórnej skupiny.


    Ročne absolvuje skupina okolo 150 vystúpení, v ktorých predstavuje svoj originálny repertoár, ktorý pred viac ako 30-timi rokmi začala tvoriť na základe výskumov vo vlastnej obci.

    Okrem vystúpení je skupina Hájiček známa aj organizovaním rôznych folklórnych podujatí na Hornej Nitre. Najznámejším je medzinárodný ekumenický festival vianočných piesní a tradícií v autorskom aj v ľudovom stvárnení „Dni kolied    kresťanov    Slovenska“,   ktorý    začal    písať   svoju   históriu  v roku 1991.

    Skupina počas svojej činnosti využívala schopnosti svojich najstarších členov (Jozef Paulík, Júlia Ďurdinová, Mária Podolcová, Vincent Trgiňa, Gejza Paulík) a zároveň sa aj od nich učila. Ich spomienky, skúsenosti a piesne sú využité v mnohých programoch. Vedúcim skupiny a autorom programov je Ing. Emil Trgiňa.


KONTAKT: Ing. Emil Trgiňa
                 972 32 Chrenovec-Brusno
                 č.tel.: 00421 46 5471206 
                 mobil: 00421 903 245 627
                 e-mail: eta.et@post.sk

HONZLUK

Hornonitrianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry Chrenovec o.z.

Adresa: Chrenovec-Brusno 512, 97232 Chrenovec-Brusno, Slovenská republika

IČO: 14225620

Peňažný ústav: ČSOB

IBAN: SK28 7500 0000 0040 1097 2434

  


 


Úvodná stránka