Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje Vytlačiť
 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje vlastníkov – nájomcov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín, v zmysle ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej  pôdy  v  znení  zákona č. 219/2008 Z.z., zákona č. 57/2013 Z.z. a ustanovenia zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti. Okresný úrad Prievidza bude vykonávať previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník – nájomca dopúšťa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo mu budú uložené finančné sankcie.


 
 


Úvodná stránka