Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav

Povinnosť ohlásenia drobnej stavby má každý stavebník, ktorý uskutočňuje drobnú stavbu do 25 m2 alebo stavebné úpravy. Drobnou stavbou sa rozumie – prístrešok pre auto, sklad náradia, oplotenie pozemku, osadenie žumpy, plynová prípojka, elektrická prípojka NN... Stavebnými úpravami sa rozumie – výmena strešnej krytiny (pokiaľ sa menia rozmery a charakter strechy, je potrebné požiadať o stavebné povolenie), výmena okien, zateplenie domu a pod. Výmenu a likvidáciu eternitovej krytiny môže vykonávať iba firma, ktorá má na to platné povolenie.

Stavba nad 25 m2 podlieha stavebnému povoleniu, ktoré vydáva Spoločný stavebný úrad v Handlovej.

K žiadosti je potrebné doložiť list vlastníctva, snímku z mapy, projektovú dokumentáciu, vyhlásenie stavebného dozoru (osoba oprávnená vykonávať stavebný dozor), prípadne technický situačný nákres s popisom materiálu a rozmermi, v prípade, že stavbu realizuje firma, je potrebná technická dokumentácia.

Poplatok za ohlásenie drobnej stavby je vzmysle sadzobníka správnych poplatkov 10 Eur.


 


Úvodná stránka