Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pohreb – vybavenie a organizácia

V prípade úmrtia a po obhliadke lekárom (v nemocnici alebo v domácnosti), treba kontaktovať pohrebnú službu. Správu cintorínov obce Chrenovec-Brusno má na starosti pohrebná služba Parte s.r.o. Prievidza, tel. 0903 503 558. Je možné objednať si aj inú pohrebnú službu. Pokiaľ bude zosnulý pochovaný na miestnom cintoríne, treba sa dohodnúť s obcou o umiestnení hrobového miesta (ak je hrobové miesto nové, treba s obcou spísať nájomnú zmluvu).

V prípade cirkevného pohrebu sa treba dohodnúť s pánom farárom, organistu a farský spevokol, si zabezpečuje rodina. Ak chcete, aby na cirkevnom pohrebe rečnil aj niekto iný, napríklad starosta alebo niekto z rodiny, z práce, treba to oznámiť pánovi farárovi a dohodnúť sa aj s rečníkom.

V prípade občianskeho pohrebu kontaktujte obecný úrad. Obec nezabezpečuje živú hudbu, tú si musí rodina zabezpečiť sama. Na požiadanie obec zabezpečí reprodukovanú hudbu (aj vlastné skladby). Ak ide zosnulý na kremáciu, nahláste na obecný úrad, v ktorom hrobovom mieste bude urna uložená.

Pokiaľ rodina uváži za vhodné, doporučujeme, aby si zabezpečila nápoje na občerstvenie.

Doklady o úmrtí sa vybavujú na matrike podľa miesta úmrtia. Predložiť treba list o prehliadke mŕtveho (všetky výtlačky), občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu.

V ostatných záležitostiach je potrebné sa riadiť VZN č. 3/2016.


 


Úvodná stránka