Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Združenie obcí Handlovskej doliny

Ing. Tibor Čičmanec - štatutárny zástupca
Obecný úrad Chrenovec-Brusno
972 32 Chrenovec-Brusno
tel.: 00421/46/5471 147

 


 

    Združenie obcí Handlovskej doliny (ZOHD) tvoria obce Chrenovec-Brusno, Jalovec, Ráztočno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa a Handlová. Vzniklo dňa 19.02.2004. Na Krajskom úrade v Trenčíne je zaregistrované pod číslom A/2004/011893 zo dňa 01.04.2004. 
    Predmetom činnosti združenia je pomoc pri rozvoji regiónu Handlovskej doliny. Výkonnou a administratívnou zložkou ZOHD je Informačné centrum (IC). IC plní funkciu TIK-u. Kancelária bola v júni 2011 presťahovaná z Podnikateľského inkubátora v Handlovej do priestoru Domu kultúry v Handlovej.

    Riešené  územie  obcí  mikroregiónu  Handlovskej  doliny je v zmysle  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. vymedzené hranicami katastrálnych území jednotlivých obcí mikroregiónu so zohľadnením záujmov a stykov s okolitými sídelnými útvarmi.
    Nachádza sa v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v Handlovskej doline. Hranica mikroregiónu prechádza hrebeňmi pohorí Žiar a Vtáčnik, územím rozhrania Prievidzskej a Handlovskej doliny, hranicou katastrálneho územia mesta Handlová. Nadmorská výška mikroregiónu sa pohybuje od 285 m n.m. - údolie rieky Handlovka, do 1136 m n.m. - najvyšší vrch Biely Kameň v pohorí Vtáčnik.
    Rozloha mikroregiónu je 120,58 km2. K 26.5.2001, keď sa v SR uskutočnilo posledné  sčítanie  obyvateľov,  domov  a  bytov,  v  ňom  žilo  22 600  obyvateľov, k 31.12.2003 tu žilo 22 455 obyvateľov. Priemerná hustota osídlenia je 186 obyvateľov na 1 km2.


 

Obce Handlovskej doliny


 
Handlová Ing. Rudolf Podoba 00421/46/5192 511
Ráztočno Ivan Škrteľ 00421/46/5471 070
Jalovec Ing. Peter Kotian 00421/46/5471 949
Chrenovec-Brusno Ing. Tibor Čičmanec 00421/46/5471 145
Lipník Ing. Peter Mikuško  00421/46/5471 155
Veľká Čausa Dušan Ďurdina 00421/46/5471 139
Malá Čausa Ing. Peter Vido 00421/46/5471 102

 


 
Finančný príspevok pre MR Handlovskej doliny
 Financny_prispevok_pre_MR_Handlovskej_doliny.rtf (126.1 kB) (126.1 kB)

 
Zápisnica zo stretnutia zameraného na tvorbu PHSR - 19.06.2006
 Zápisnica zo stretnutia zameraného na tvorbu PHSR - 19.06.2006.doc (1015 kB) (1015 kB)

 
Zápisnica zo stretnutia v Ráztočne - 06.09.2006
 Zápisnica zo stretnutia v Ráztočne - 06.09.2006.doc (1 MB) (1 MB)

 
Zápisnica zo stretnutia v Chrenovci-Brusne - 18.09.2006
 Zápisnica zo stretnutia v Chrenovci-Brusne - 18.09.2006.doc (1 MB) (1 MB)

 
Zápisnica zo stretnutia na Remate - 26.09.2006
 Zápisnica zo stretnutia na Remate - 26.09.2006.doc (58 kB) (58 kB)

 
Zapisnica zo stretnutia v Malej Čause - 03.10.2006
 Zapisnica zo stretnutia v Malej Čause - 03.10.2006.doc (1 MB) (1 MB)

 
Zápisnica zo stretnutia v Handlovej - 11.10.2006
 Zápisnica zo stretnutia v Handlovej - 11.10.2006.doc (53 kB) (53 kB)

 
Zápisnica zo stretnutia v Jalovci - 30.10.2006
 Zápisnica zo stretnutia v Jalovci - 30.10.2006.doc (1 MB) (1 MB)

 
Zápisnica zo stretnutia v Malej Čause - 14.11.2006
 Zápisnica zo stretnutia v Malej Čause - 14.11.2006.doc (1 MB) (1 MB)

 
Zapisnica zo stretnutia v Ráztočne 21.11.2006
 Zapisnica zo stretnutia v Ráztočne 21.11.2006.doc (1 MB) (1 MB)

 

Súťaž o logo mikroregiónu Handlovskej doliny
- výsledky


 

    Rada pre rozvoj cestovného ruchu mikroregiónu Handlovskej doliny vyhlásila dňa 30.10.2006 celoslovenskú súťaž zameranú na tvorbu loga mikroregiónu Handlovskej doliny. Logo bude využívané pre potreby prezentácie mikroregiónu ako cieľového miesta cestovného ruchu, ale aj v širšom meradle pre zvýšenie jeho atraktivity pre potenciálnych investorov, podnikateľov apod. Logo by malo klásť dôraz na to, čo spája mikroregión, na jeho jedinečnosť, malo by vyjadrovať pozitívne smerovanie do budúcnosti.


    Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v sobotu 16.12.2006 v Handlovej na podujatí Kapustnica pre všetkých. Za logo hlasovali obyvatelia mikroregiónu a členovia Rady pre rozvoj cestovného ruchu. Víťazným logom sa stal návrh Ing. Vladimíra Širáňa z Handlovej.

 


 
Víťazné logo
 Víťazné logo.jpg (566.1 kB) (566.1 kB)

 


Úvodná stránka